درصورت تمایل می­توان مصرف کرد اما با ½ لیوان شیر کم­ چرب میل کنید و به ­ازای آن ½ واحد لبنیات دیگر را حذف کنید.