در طول یک روز می­توانید 2 عدد خرما یا 2 حبه قند استفاده کنید. اگر در رژیم کاهش­ وزن و کاهش درصد چربی بدن هستید می ­توانید از واحدهای میوه­ های میان ­وعده ­تان ½ کسر کنید و 2 عدد خرما را بذارید.

* بهتر است از عسل استفاده نکنید به ­عنوان یک افزودنی شیرین دیر جذب است.*