درصورت صلاح­دید دکتر و باتوجه به داشتن مکمل­ های ورزشی گاهی قهوه به ­صورت ناشتا تجویز می­ شود اما به صورت خودسر این کار را نکنید چراکه دوز مصرفی در حالت ناشتا باید کنترل شده­ باشد و ممکن است حساسیت گوارشی ایجاد کند.