بنا بر هدف غذایی و هدف کلی شما میزان میان­وعده­ هایتان فرق می­کند مخصوصاً اگر وعده­ های تمرینی هم داشته باشید. اصولاً بین 1 تا 3 میان ­وعده (به­ غیر از وعده ­های تمرینی) برای شما درنظر گرفته می ­شود.