واحدهای غذایی برای اندازه­ گیری هر گروه غذایی هست اگر شما احتمال جایگزینی در برنامه­ تان داشته باشید می­ توانید به جداول مراجعه کنید. در غیر این صورت به­ طور کلی یک برنامه غذایی شامل منوهایی است که اختصاصی برای شما طراحی گردیده. صبحانه- ناهار- شام- وعده ­های تمرینی و میان­وعده ­ها.