قبل از هرچیزی اگر سابقه ­ی افت فشار دائمی، نوسان فشار خون داشتید را باید قبل از دریافت برنامه و هنگام تکمیل پرونده یادداشت کرده باشید. درصورتی که اصلاح عادات­ غذایی برایتان تازگی دارد، قطعاً کمی زمان می­ برد تا شما با شرایط جدید رژیم ­غذایی و دریافت کالری شما سازگار بشید.