بهتر است تا حد امکان فقط دستورهای غذایی طراحی شده را رعایت کنید، اما برای جایگزینی درست باید حواستان به میزان و واحدهای غذایی هردو باهم باشد به ­طور مثال شما در منویتان 150 گرم گوشت چرخ کرده دارید و می­ خواهید با مرغ جایگزین کنید.

150گرم گوشت چرخ کرده حدوداً 5 واحد می­شود پس اگر هر واحد سینه مرغ را ¼ (حدود 45گرم) درنظر بگیرید باید با 3 واحد سینه­ ی مرغ جایگزین کنید.