مکمل استیل ال کارنیتین

در این مقاله میخوانیم …

مکمل: استیل ال کارنیتین

نام ها:

استیل – ال – کارنیتین، Acetyl – L – Carnitine (ALC or ALCAR)

محتویات و عملکرد:

یک مشتق از اسید آمینه ال – کارنیتین

تولید شونده به طور طبیعی در مغز، کبد و کلیه ها

نزدیک به 95 درصد کارنیتین بدن ذخیره شده در عضلات اسکلتی

موثر در درمان بیماری های عصبی عضلانی و بیماری های سیستم ایمنی

نقش اصلی آن حمل و انتقال اسیدهای چرب به میتوکندری و کمک به مصرف و اکسید شدن هر چه بیشتر چربی در بدن

کادر ویژه:

تسهیل کننده جذب استیل کوا[1] به داخل میتوکندری در طول اکسیداسیون چربی، توسط تولید استیل کولین و تحریک سنتز پروتئین و غشاء فسفولیپیدی.

مزایای عملکردی برای ورزشکاران

  • امکان بهبود تولید انرژی از طریق توسعه تولید انرژی میتوکندریایی (بهبود تولید انرژی بی هوازی )
  • توانایی توسعه عملکرد عصبی – عضلانی و برگشت به حالت اولیه[2] بعد از تمرین
  • بهبود مزایای عصبی مثل قدرت، تمرکز و تولید توان برای تمام ورزشکاران
  • کمک کننده به کاهش فشار اکسیداتیو مرتبط با تمرین و افزایش سرعت برگشت به حالت اولیه
  • مفید برای ورزش های استقامتی

 

 

 

دوز مصرفی

راهکارهای چندگانه توصیه شده:

500 میلی گرم بصورت دوبار در روز،

1000 میلی گرم بصورت سه بار در روز،

در جمعیت های بیمار، میزان 3 – 1 گرم از ALCAR را به طور روزانه

پیشنهاد کلی:حداقل یک گرم و حداکثر 3 گرم جهت مصرف

مصرف کارنیتین ( 3 گرم) به همراه کربوهیدرات( 500 میلی لیتر محلول حاوی 94 گرم کربوهیدرات) میتواند نسبت به کارنیتین به تنهایی محتوی کارنیتین تام بدن را افزایش دهد.

عوارض جانبی

اضطراب، حالت تهوع، و استفراغ

نکته:

عدم توصیه این ماده به عنوان مکمل بهبود دهنده عملکرد ورزشی یا مکمل کاهش چربی به ورزشکاران

 

 

[1] – acetyl Coa

[2] – recovery

06/05/23

عضویت در خبرنامه